Druhy Bachových esencí

Agrimony - Řepík - stále se směješ, za úsměvem však ukrýváš problémy a vše zlehčuješ 

Aspen - Topol - strachy a obavy, úzkosti z neznámých důvodů, děsivé sny

Beech - Buk - jsi kritická/ý a netolerantní vůči ostatním

Centaury - Zeměžluč - neumíš říkat NE, snadno tě ovlivní, všem vycházíš vstříc 

Cerato - Rožec - nevěříš si a obracíš se pro radu na druhé 

Cherry Plum - Slíva třešňová - máš pocit, že bouchneš ať už z nahromaděných emocí nebo pocitu, že je toho moc. Máš záchvaty vzteku, strach ze ztráty sebekontroly

Chestnut Bud - Poupě jírovce - děláš stále stejné chyby ze kterých se nepoučíš, děláš víc věcí a nedokončuješ je 

Chicory - Čekanka - očekáváš, že se ti druzí budou dvořit za to, co jsi pro ně udělal. Jsi velmi urážlivá/ý. 

Clematis - Bílá lesní réva - jsi často zasněný/á, zapomnětlivý/á, nedostatečně se zajímáš o přítomnost

Crab Apple - Plané jablko - jsi perfekcionalista - neumíš si představit, že něco není dokonalé - ať už se jedná o vnitřní nebo vnější 

Elm - Jilm - neumíš vypnout, je toho na tebe moc, máš pocit přetíženosti a zodpovědnosti 

Gentian - Hořec - v podstatě jsi pesimista a ztrácíš odvahu

Gorse - Hlodaš - přepadá tě pocit beznaděje a zoufalství

Heather - Vřes - myslíš na sebe, mluvíš jen o sobě, nevnímáš druhé 

Holly - Cesmína - závidíš, žárlíš, máš pocit nenávisti, snadno se rozčílíš, druhým nepřeješ úspěch

Honeysuckle - Zimolez - Doslova jsi uvízl/a v minulosti. Často se vracíš k událostem nebo se ti po někom stýská - kde jsi se s tím nevyrovnal/a. Dětem pomáhá se steskem po rodičích a domově. Přijmout situaci tak, jak je.

Hornbeam - Habr - rána jsou pro tebe těžká, hůře se startuješ a dopředu jsi unavená/ý z toho, co tě čeká

Impatiens - Netýkavka - jsi netrpělivá/ý, podrážděná/ý, jíš ve spěchu 

Larch - Modřín - pocit méněcennosti, nedostatek sebedůvěry. Posiluje víru, že novou situaci zvládneš.

Mimulus - Kejklířka - jsi stydlivý/á, plachý/á, máš fobie - např.pavouci, doktoři, výšky, strachy ze známých věcí. Dětem dodává odvahu, zmírňuje jejich ustrašenost, pracuje s plachostí.

Mustard - Hořčice - máš depresivní stavy bez konkrétní příčiny 

Oak - Dub - jsi totálně vyčerpaný/á, i tak místo odpočinku jedeš dál 

Olive - Oliva - máš nedostatek energie, cítíš se vyčerpaný/á, vyhořelý/á

Pine - Borovice sosna - máš výčitky svědomí, pocity viny, vidíš se negativně

Red Chestnut - Červený kaštan - přehnaný strach nebo péče o druhé

Rock Rose - Devaterník - hluboké, obrovské strachy - paniky až ztrácíš nervy

Rock Water - Voda z léčivých pramenů - potlačuješ své potřeby - jsi na sebe přísná/ý, nedopřeješ si potěšení, kladeš si na sebe vysoké požadavky 

Scleranthus - Chmerek - jsi nejistotá/ý, nerozhodná/ý, často měníš náladu

Star Of Bethlehem - Snědek - máš za sebou těžký šok ať už tělesný nebo duševní. Dětem pomáhá zpracovat stres z nové situace, změn. 

Sweet Chestnut - Jedlý kaštan -  pocit zoufalství a dojmu, že už neusneš - extrémní vnitřní duševní útrapy

Vervain - Sporýš - jsi příliš nadšená/ý, snažíš se vždy prosadit, i když to je mimo tvoji sílu

Vine - Réva vinná - jsi velmi dominantní, nezajímá tě názor druhých

Walnut - Vlašský ořech - špatně se přizpůsobuješ změnám, čekají tě velké změny nebo tě čekají. Pokud děti čeká nějaká změna, pomůže jim ji přijmout více v lehkosti.

Water Violet - Žebratka - jsi raději sám/sama, máš pocit nadřazenosti, tak i osamělosti 

White Chestnut - Bílý kaštan - stále se ti něco honí v hlavě - tíživé myšlenky, samomluva 

Wild Oat - Sveřep - chybí ti v životě směr, děláš toho hodně, ale pořádně nic. 

Wild Rose - Planá růže - pociťuješ rezignaci, apatii, málo se raduješ

Willow - Žlutá vrba - zatrpklost - neumíš odpouštět, jsi v roli oběti

Krizová esence - používá se v krizových situacích - při stresu a námaze a je namíchaná z 5 Bachových esencí (Netýkavka, Snědek, Devaterník, Slíva třešňová a Bílá lesní réva)