V roce 2020 jsem založila Jemností zpět k sobě s tím, že ti chci ukázat techniky, které ti mohou pomoct dostat se z jakéhokoliv psychického či fyzického traumatu, tak i zdravotního stavu. A to bez nutnosti si znovu procházet špatnými vzpomínkami, ale naopak s vlídností, Jemností, láskou k sama/sám sobě. 

Život si tvoříme sami našimi postoji, rozhodnutími, ale i tím jakými lidmi se obklopujeme. To vše už ale má počátek v prenatálu. Jací jsou naši rodiče, jejich styl výchovy, zážitky během dospívání, v jakém prostředí jsme vyrůstali…

A díky tomu ti může chybět sebevědomí, sebeláska, odvaha, rozhodnost a dál se to propisuje do zdraví. Ovlivňuje to partnerský vztah, vztah s dětmi...

Pojď se postavit do vlastní síly a to s jemností sama/sám k sobě pomocí těchto technik, v tempu, které si určuješ ty.

A víš co je nejlepší? U některých technik nemusíš nic říkat a přesto k proměně dochází. Naciť se, volá tě to překliknout na další stránku? Huraaa do toho... Kdo jsem